Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Viera a emócie

(Ne)závislý na pocitoch

Stiahnuť

Hriešne pocitové pokušenia

Stiahnuť

Pocity a radosť vo viere

Stiahnuť

Duchovný rast

Vlažnosť kresťana

Stiahnuť

Nebezpečná pohodlnosť

Stiahnuť

Kroky duchovného rastu

StiahnuťModlitba príhovoru

Modlitba príhovoru 1

Stiahnuť

Modlitba príhovoru 2

Stiahnuť

 

Piliere spoločenstva - Chvály

Srdce chvály

Stiahnuť

Zakorenený v chvále

Stiahnuť

Chvála ako životný štýl

Stiahnuť

Modlitba nahlas v spoločenstve

Stiahnuť

Ticho a uctievanie

Stiahnuť


Piliere spoločenstva – Duch Sväty

Naplnený jeho duchom

Stiahnuť

Oživujúci duch

Stiahnuť


Bratská láska

Bratská láska

Stiahnuť

Láska, ktorá niečo stojí

Stiahnuť

Láska na nepohodlných miestach, k nepohodlným ľuďom

Stiahnuť

Sila povzbudenia

Stiahnuť

 

Piliere spoločenstva - sv. Písmo

Božie slovo – Kerygma

Stiahnuť

Božie slovo – Stôl Božieho slova

Stiahnuť

Božie slovo – Učenie sa Božieho slova naspamäť

Stiahnuť

Modlitba so Svätým písmom

Stiahnuť

Počúvanie Božieho slova

Stiahnuť

Réma – Boh ku mne hovorí

Stiahnuť

Čítanie sv. písma

Stiahnuť

Čítanie sv. písma 2. časť

Stiahnuť

Evanjelizácia

Rastislav Dluhý – Evanjelizácia

Stiahnuť

Služba

Aj ja som Cirkev – Služba

Stiahnuť

 

Osobná modlitba (poďla Katechizmu RKC)

Osobná modlitba

Stiahnuť

Kľúče k osobnej modlitbe

Stiahnuť

Ako počúvať Boží hlas

̌Štyri kľúče k počutiu Božieho hlasu

Stiahnuť