Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Sme partia štyroch hudobníkov zo spoločenstva Nové Mesto. Našou hudbou sa snažíme privádzať ľudí do Božej prítomnosti, a tak prehlbovať ich vzťah s Kristom. Túžime, aby každý zanechal svoju vlažnosť a pohodlnosť a dal Bohu to, čo mu patrí – obetu chvály.

Viac z tvojho domu žertvy neprijmem.  Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50)

Chvála prináša ľudu úplné víťazstvo. Keď Boha chválime, triumfujeme, neprosíme o víťazstvo, ale oslavujeme skutočnosť, že už zvíťazil. Názov kapely vyjadruje našu bojovú situáciu v regióne Nové Mesto nad Váhom a zároveň vyhlasuje, že Božiemu ľudu nestojí v ceste žiaden nepriateľ. Boh hovorí:

Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. (Iz 45,2)

V názve sú ukryté aj iniciály spoločenstva NM, aby sa vždy pamätalo odkiaľ pochádzame.
Hlavnou úlohou a víziou kapely je naučiť kresťanov v novomestskom regióne chváliť Pána, preraziť múry predsudkov a strachu voči uctievaniu Ježiša Krista a prispieť tak k premene Nového Mesta na skutočne obnovené Mesto.

Členovia[skryť]

  • Monika Marušicová (worshiplíder)- akust. gitara, spev
  • Richard Medňanský – elektrická gitara, spev
  • Peťa Medňanská – basová gitara, spev
  • Palino Ostrovský – bicie

 

ísť hore