Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Nech je Nové Mesto premenené Kristom!

Táto jednoduchá ľahko zapamätateľná veta vyjadruje to, k čomu nás Boh povolal: Aby každý občan Nového Mesta nad Váhom spoznal Ježiša Krista ako živého Boha, odovzdal mu svoj život a prijal Ducha Svätého, ktorý všetko a všetkých premení a dá každému evanjelizačný zápal, aby šíril radostnú zvesť vo svojom okolí. Ježiš Kristus je naším centrom, je naším zdrojom, naším Pánom a bez Neho nevykonáme nič. S Ním sa budú diať v našom meste veľké nevystihnuteľné veci.

1 História

Začiatky skupinky Nové Mesto sa datujú asi okolo konca roku 2009, kedy sa 4 mladí ľudia, vedomí si potreby modlitebného spoločenstva, začali za „niečo“ modliť . V tom čase sme si vďaka pomoci už zabehnutého spoločenstva (Južania- TN) definovali čiastočnú víziu a nasledoval rok modlitieb, formácie a pribúdania stále nových mladých túžiacich po osobnom vzťahu s Ježišom a spoločenstve. Mali sme túžbu, aby Boh premieňal naše Mesto a chceli sme Mu v tom byť nápomocní. Zbližovali nás chvály, a túžili sme, aby mohla celá farnosť( a v konečnom dôsledku celé mesto ) takýmto spôsobom spoznávať Boha osobnejšie. Nikto z nás nehral za žiadnom hudobnom nástroji(aj keď snahy boli :D ) a tak sme sa začali modliť za vedúceho chvál a kapelu, ktorá by na týchto modlitbách hrala. Boh neuveriteľne konal (a stále koná), čiže koncom roka 2010 vznikla kompletná kapela pripravená slúžiť. Podujatie NM.Chvály sme začali pripravovať od januára 2011 raz do mesiaca za účasti mladých z celého okresu, kresťanov rôznych denominácií  a vnímame, že táto služba je veľmi podstatná pre premenu nášho mesta. Takisto nám Boh kládol na srdce mladých nepovšimnutých ľudí, hlavne birmovancov, pretože čas prípravy na sviatosť birmovania je veľmi kľúčový a často máme len vedomosti o Bohu a Cirkvi a nie živú skúsenosť. Opäť raz sme však mali túžbu, ale nie konkrétnu predstavu, ako ju zrealizovať. Na to nám „prišiel do cesty“ tréning na vedenie Alpha kurzov, ktoré veľmi relevantným a efektívnym spôsobom dávajú základ kresťanskej viery, avšak ide v nich hlavne o nadobudnutie živej skúsenosti s Bohom a zakorenenie sa v spoločenstve.(viac v sekcii Alpha). Naďalej sa pýtame Boha, čo od nás chce, pretože si uvedomujeme, že ak by to všetko bolo ľudské úsilie, bolo by to zbytočné.  Naša skupinka fungovala v rokoch 2009 až 2012 ako samostatné spoločenstvo, od 6.7. 2012 sme sa stali súčasťou zjednoteného spoločenstva Nové Mesto a stala sa z nás skupinka v rámci tohto spoločenstva.


2   Služba vo farnosti:

Každý druhý utorok v mesiaci pripravujeme podujatie s názvom NM.Chvály. Sú to otvorené chvály s krátkym vyučovaním. Evanjelizácia prebieha hlavne cez Alfa kurz ( najmä pre birmovancov) štýlom mladí mladým. Snažíme sa aj fungovať ako ekumenická spojka farnosti, organizačne sa každý rok podieľame na podujatí Noc Kostolov.

3 Prečo Nové Mesto?

Na Worship Festivale v Novom Meste nad Váhom(2009) hovoril Julo Slovák z eSPé vyznanie, že toto mesto má perfektný názov, pretože napriek všetkému hriechu a nedostatkom to môže byť slobodné Božie Nové Mesto, na ktorého čele bude Ježiš Kristus. Neskôr sa toto slovo ukázalo ako prorocké. Tak nech je Nové Mesto naozaj Novým Mestom s Kristom na čele!

 

4  Naša činnosť
Spoločenstvo NOVÉ MESTO ťa srdečne pozýva na NM.Chvály, ktoré sa konajú vždy v druhý piatok mesiaca v pastoračnom centre po sv. omši (cca 19:30). Sú to otvorené modlitby chvál, kde je vítaný každý , bez ohľadu na to, či je člen spoločenstva alebo chodí do kostola. Ak je tvoja viera vlažná alebo si myslíš, že Ti kresťanstvo nemôže nič ponúknuť, tak neváhaj a príď sa pozrieť do pastoračného centra. Chvály zvyčajne vedie kapela nášho spoločenstva No eNeMy a speaker je vedúci spoločenstva Martin Sobota. Pár krát do roka k nám zavítajú aj iné slovenské worship kapely a speakri.  Ide nám o to, aby sme spolu chváli Boha, lebo vieme, že si to zaslúži a je to prakticky to jediné, čo mu my môžeme dať. Taktiež nebude chýbať pokec pri šálke čaju a koláčikoch.

5 Piatkové stretká

Okrem  NM.Chvál vždy v druhý piatok mesiaca sa stretávame každý piatok pred sv. omšou od 16:30 do 18:30.
Kurzy Alfa

Kurzy  Alfa v našej farnosti prebiehajú od jesene 2010, konkrétne ako časť prípravy pre  birmovancov v Novom Meste nad Váhom. Alfa kurz je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Tento kurz je charakteristický hlavne príjemnou a slobodnou atmosférou. Každé stretnutie začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna. Alfa kurz je sériou tém, ako sú napr.: “Kto je Ježiš?”, “Prečo a ako sa modliť?” Prednášky sú prerývané ukážkami zo známych filmov a videoklipmi, ktoré robia prípravu pre birmovancov pútavou a pomáhajú lepšie voviesť do témy. Po každej téme nasleduje diskusia v skupinách.

 

Kurz je hlavne pre tých, ktorí sa chcú zoznámiť s kresťanstvom, novoobrátených kresťanov a pre tých, ktorí túžia oživiť základy svojej viery.