Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+

Misijné NM.CHVÁLY

  • 19:00
  • Kostol Narodenia Panny Márie, Nové Mesto Nad Váhom

Počas Mestských misii spoločenstva Rieka Života v našom meste vás pozývame na februárové NM chvály, ktoré bude tentokrát viesť kapela Calvary z Bratislavy. Už v novembri nás na chválach svojim slovom povzbudil páter redemptorista Michal Zamkovský a čo-to načrtol aj o ich misiách, teraz budeme toho súčasťou a preto sa veľmi tešíme.

MISIJNE-NMCHVALY-2017

Misijné chvály sa budú konať v piatok 24.2. o 19:00 v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie po svätej omši o 18:00.
Pripravené bude aj agapé v pastoračnom centre.

Spoločenstvo Calvary http://www.calvary.sk/video.php?dir=misie
https://www.youtube.com/watch?v=jswyCF33hyY

http://www.prepozitura.sk/farske-oznamy