Ďalšia udalosť:

 • 00 DNÍ
 • 00 HOD
 • 00 MIN
 • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

 

“Nech každý človek v regióne Nové Mesto odovzdá svoj život Ježišovi Kristovi, zakúsi Božiu lásku, moc Ducha Svätého a stane sa živým členom Cirkvi, s radikálnou túžbou po premene svojho mesta či obce.”

 

Túžime vztýčiť biele vlajky nad každým mestom a dedinou okresu Nové Mesto nad Váhom. Biela vlajka je vo svete vnímaná ako kapitulácia a porážka.
V Božom kráľovstve však naše uvedomenie si slabosti a prehry znamená víťazstvo Ježiša Krista, ktorý je našou silou.

Chceme vidieť prebudenie medzi tradičnými kresťanmi, neveriacimi, ľuďmi na okraji spoločnosti a s rôznymi životnými zraneniami. Túžime byť generáciou, ktorú si Boh použije na
svoje ciele a vidieť znamenia a zázraky prvotnej Cirkvi. Bohu nič nie je nemožné v regióne Nové Mesto! My chceme byť pri tom.
Chceme využívať moderné formy evanjelizácie a ohlasovať radostnú zvesť o Ježovi spôsobom, ktorému budú rozumieť ľudia tejto doby.

Naším poslaním je pomoc a spolupráca s kňazmi dekanátu pri budovaní spoločenstiev vo všetkých 16 farnostiach, organizovanie podujatí a duchovných obnov s cieľom prebudiť alebo budovať ľudí, aby v konečnom dôsledku mohli samostatne napomáhať k premene svojho mesta alebo obce.


Naša služba je geograficky vymedzená na okres a dekanát Nové Mesto nad Váhom. Toto je územie, v ktorom veríme, že nám Pán bude žehnať. Akákoľvek prehnaná aktivita mimo tohto cieľa a územia znamená odklon od našej vízie. Chválová kapela, duchovné obnovy, alfa kurzy pre birmovancov a iné druhy našej služby chceme vykonávať prevažne v mestách a obciach nášho okresu, resp. regiónu. Taktiež nám Pán kladie na srdce spoluprácu s ďalšími kresťanskými denomináciami v okrese, ktorí zdieľajú podobnú víziu a hodnoty ako my.

Pod našu víziu spadajú tieto mestá a obce dekanátu Nové Mesto:

 • farnosť Nové Mesto nad Váhom
 • farnosť Adamovské Kochanovce (filiálky:  Ivanovce, Melčice Lieskové, Velčice)
 • farnosť Beckov (filiálky:  Kálnica, Krivosúd- Bodovka, Rakoľuby)
 • farnosť Bošáca (filiálky: Haluzice, Štvrtok, Tenčianske Bohuslavice, Zabudišová, Zemianske Podhradie)
 • farnosť Bzince pod Javorinou (filiálky: Lubina, Osady Hrabové, Hrnčiarové, Miškech Dedinka, Miškech Salaš, Podkozince, U Dunajčíkov, U Gaľkov, U Kováčov, U Rubaninských, U Valenčíkov, Zahradská u Škulcov)
 • farnosť Čachtice
 • farnosť Horná Streda (filiálka: Brunovce)
 • farnosť Hrádok (filiálky: Hôrka nad Váhom, Lúka)
 • farnosť Hrachovište (filiálky: Vaďovce, Krajné, Podkylava, Višňové)
 • farnosť Modrová (filiálky: Stará Lehota, Modrovka)
 • farnosť Moravské Lieskové (filiálka: Dolné Sŕnie)
 • farnosť Nová Ves nad Váhom (filiálky: Beckovská Vieska, Kočovce)
 • farnosť Pobedím (filiálka: Bašovce)
 • farnosť Podolie (filiálky: Častkovce, Očkov)
 • farnosť Považany (filiáka: Potvorice)
 • farnosť Stará Turá
ísť Hore