Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Spoločenstvo Nové Mesto pozostáva z 3 skupiniek: Nové Mesto, Joy, Escape.

Spoločné stretnutie všetkých skupiniek je vždy v druhý piatok mesiaca na podujatí s názvom NM.Chvály v pastoračnom centre v Novom Meste nad Váhom o 19:30.
Okrem členov spoločenstva naň môže prísť každý z vás, aj nečlen, je to otvorené stretnutie.
V rámci spoločenstva existujú rôzne tímy, ktoré sú poskladané z členov všetkých skupiniek a pravidelne sa podľa potreby stretávajú. Patrí sem vodcovský tím, worshipový tím, modlitebný tím, kreatívny tím, finančný tím, technický tím, alfa tím a divadelný tím.