Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Kto je teda v Kristovi je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. (2 Kor 5,17)

Presne tak. Staré sa pominulo a nastalo nové. Našou víziou je, aby sme mali nový život v Kristovi. Naša farnosť žila veľmi dlho bez zápalu, bez túžby po živom Kristovi. A my už nechceme takto žiť. Chceme zažívať nové veci s Ním. Ak chceme byť novými stvoreniami, musíme sa zriecť starého života, aby nás Boh mohol viesť v našom novom živote. Pretože On je ten, ktorý nás stvoril a iba v Ňom človek nájde pravý život. On je cesta, pravda a život.  Iba s Ním zažiješ každý deň nové a nové dobrodružstvo!

1 História skupinky

Náš začiatok sa datuje od roku 2011. Začiatkom roka prišlo jedno dievča s návrhom, že by sme mohli založiť spoločenstvo. Tak sme sa teda začali pomaličky stretávať a postupne  pribúdali noví ľudia, až nás bolo okolo 10. Stretká boli celkom fajn, ale bolo to celé nejaké rozhádzané. Aj sme sa pokúšali robiť chvály v kostole, ale stále to nejako nešlo. Niečo tomu chýbalo. Chýbalo tomu TO. Počas prázdnin sme si urobili pauzu a nakoniec sa všetko rozpadlo. Prázdniny boli čas, kedy sme viacerí duchovne rástli, nadobúdali sme vedomosti a v septembri sme si povedali, že musíme začať robiť veci poriadne! Veď my predsa nechceme, aby bola naša farnosť taká, aká bola predtým. Chceme aby sa začali diať nové veci. Tak sme sa teda začali stretávať nanovo. Prišli  noví ľudia, noví oheň. Naše stretká prebiehali a doteraz  prebiehajú na fare. Boh nám postupne ukazoval veci a my sme rástli. Dával nám dary (a stále dáva J ), vďaka ktorým sme mohli uskutočniť chvály na stretkách a začali sme sa modliť modlitby chvál. Boh nám ukazoval čo od nás chce a viedol nás, dával nám príležitosti, kde sa formovala naša služba. A teraz nás je už 17. Rastieme, túžime stále viac a viac po Bohu a po Jeho Svätom Duchu. Tešíme sa spoločne z Jeho prítomnosti a sme plní očakávania, čo má pre nás nové pripravené.

2 Služba

Hlavnou náplňou našej služby je práca s mladými a teraz od septembra 2012 aj práca s malými deťmi. Stretká bývajú každú sobotou o 16:00 na fare v Bošáci. Taktiež sa aktívne  zapájame do prípravy Noci kostolov v Bošáci, kde ľuďom sprostredkovávame nový pohľad na Ježiša a snažíme sa im ukázať, že aj mladí ľudia majú túžbu Ho nasledovať. Organizujeme tiež nočné bdenia vo farskom kostole a pomáhame pri organizácii spoločných NM-chvál. Veríme však, že naša služba porastie a Pán nám bude neustále ukazovať na čom treba pracovať.

3 Stretká na fare v Bošáci

Spoločne ako skupinka sa stretávame každú sobotu po svätej omši od 18:30 do 21:00 na fare v Bošáci. Je to čas, kedy sa spoločne modlíme, rozprávame, jeme a zabávame. Budeme veľmi radi, ak k nám raz zavítate! + GBY