Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Preto hovorím a dosvedčujem Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. Vy ste sa tak o Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda  v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. (Ef 4,17-24)

Názov Escape a vízia našej skupinky je podložená týmto citátom z Biblie. Chceme teda spoločne posúvať náš vzťah k Bohu za hranice všednosti vo chvále (Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu… Sk 2,47), v spoločných modlitbách (Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách… Sk 2,42), stretávaní sa (Všetci, čo uverili, boli pospolu… Sk 2,44) a  nachádzať v kresťanskom živote „šťavu“. Túžime byť svetlom pre Starú Turú a pre ľudí v nej.

 

2 História
Skupinka vznikla v máji v roku 2011 kedy sa 6 mladých ľudí rozhodlo začať robiť chvály na Starej Turej. Po následnom zvážení sme prišli na to, že je potrebné sa najprv začať stretávať a modliť sa za túto prvotnú víziu. Zo stretávania “modlitebného tímu” postupne vzniklo spoločenstvo, ktoré sa začalo formovať a začalo bližšie spolupracovať so skupinkou Jonadab, s ktorou sme sa zblížili hlavne v oblasti spoločných víkendoviek. Našou túžbou bolo začať prebudenie na Starej Turej a tak sme začali robiť prvopiatkové adorácie pre verejnosť. Pán Boh plnil naše túžby o chválach, ale úplne inak a to tak, že sme začali chodiť na NM chvály, na ktorých organizácii sa teraz môžeme podielať a byť súčasťou tohto Božieho diela. Ako čas plynul tak naša skupinka rástla ako duchovne, tak aj počtom členov a po stále väčšej túžbe jednoty sme sa 6.7.2012 spojili do jedného spoločenstva Nové Mesto a naše spoločenstvo sa stalo jednou zo skupinek. Sme plní očakávania čo má pre nás Boh pripravené a ako bude aj skrze nás konať na Starej Turej. Amen.

 

3 Služba vo farnosti
Našou službou vo farnosti sú prvopiatkové adorácie pre verejnosť a práca s mladými deťmi.
 

Naša činnosť

4 Prvopiatkové adorácie
Pozývame ťa na prvopiatkové adorácie určené pre širokú verejnosť. Adorácia začína vždy  prvý piatok v mesiaci po Sv. Omši ktorá začína o 18:30. Adorácia prebieha každý mesiac s inou myšlienkou a hrajú na nej mladí zo Starej Turej. Príď sa s nami ponoriť do modlitby a osláviť Ježišov majestát v eucharistii.
5 Stretká
Stretávame sa každú sobotu v budove Katolíckej školy “KŠ” hneď vedľa Rímskokatolíckeho kostola o 16:00-18:00. Si srdečne vítaný !
6 Ostatná služba
Pomáhame tiež pri organizovaný podujatia s názov NM-chvály každý druhý piatok v mesiaci v Pastoračnom centre v Novom Meste nad Váhom o 19:30 a Alfa kurzov pre birmovancov.