Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

1. Modlitba chvál:

282329_170641643069824_1747826039_nModlitba chvál je nám najbližšia, vytrhuje nás zo sebectva. Učíme sa v nej, že On si zaslúži byť chválený nielen, keď je nám skvelo, ale aj keď všetko ide presne naopak. KC 2639: Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého, oslavuje ho preto, že ON JE, ešte viac než za to, čo koná. Chvála je úžasom na blaženosti čistých sŕdc, ktoré milujú Boha vo viere skôr, akoby ho videli v sláve. Prostredníctvom chvály sa Duch Svätý spája s naším duchom, aby dosviedčal, že sme Božie deti, vydáva svedectvo v prospech jednorodeného Syna, v ktorom sme adoptovaní za synov a skrze ktorého oslavujeme Otca. Chvála spája ostatné formy modlitby, a povznáša ich k tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom  k jedinému Bohu Otcovi, od ktorého je všetko a my sme pre neho (1Kor 8,6). Neodmysliteľnou súčasťou sú samozrejme sviatosti, prijímanie milostí, ktoré cirkev ponúka cez eucharistiu či sviatosť zmierenia. Sme otvorení pre dary a charizmy Ducha Svätého, pretože len cez Neho bude naša služba efektívna.

 

2. Božie Slovo:

holy-bibleDuchovný rast cez vyučovania Božieho slova, spoznávanie Biblie aby sme vedeli obhájiť a vysvetliť svoju vieru v základných i kontroverzných otázkach, aby sme lámali bariéry u odporcov cirkvi svojím svedectvom, ale aj jasným názorom. Biblia nie je mŕtva kniha, je to každodenný zdroj. Sú v nej prísľuby, ktoré Boh bude plniť v konkrétnych veciach v našom meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Duch Svätý:

holyspiritNaša skupinka vníma potrebu hlbšieho spoznania tretej Božskej osoby, ktorá naštartovala vznik kresťanstva a viedla k veľmi osobnému a intímnemu vzťahu medzi ľuďmi a Bohom. Duch Svätý je našim ohňom a palivom, bez ktorého by sme len stáli na mieste. S Ním dôjde k novým Turíciam v našom meste. Sme otvorení pre charizmy, ale konkrétne ovocie Ducha je to, čo chceme vidieť v našich životoch.

 

 

 

 

 

4. Vzťahy:

576058_174116269389028_1347060778_nDôležitou súčasťou nášho života je Agapé – bratská láska, prehlbovanie vzťahov, nechceme zanedbávať problémy členov spoločenstva, ale i iných ľudí vo farnosti a všímať si ich potreby. Keby sme sa len modlili a nezaujímali jeden o druhého, načo by to bolo? A keďže najlepšie to ide pri jedle a športe, tak: usporiadanie srdcovo- žalúdočných akcií, ako napr. retropárty a i. Taktiež pomáhame pri organizácii ekumenického športového dňa s názvom Sportfest.