Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

image_gallery
Naše spoločenstvo je súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), ktoré má bohaté skúsenosti v práci s mládežou. ZKSM sa zameriava na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí na kresťanských princípoch. Jeho cieľom je napomáhať rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúcou svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi. K stabilnému a efektívnemu fungovaniu aktivít a činnosti združenia prispieva najmä dobrovoľnícka práca mladých ľudí. Vďaka podpore ZKSM sa nám darí napríklad kupovať nástroje pre kapelu, benzín pre prednášateľov…. Preto tie prezenčky na chválach