Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Osobná modlitba

Osobná modlitba (podľa Katechizmu RKC) 1.časť Kľúče k osobnej modlitbe Večerať s Bohom

Duchovný rast

Vlažnosť kresťana Nebezpečná pohodlnosť Kroky duchovného rastu – Peter Letko