Ďalšia udalosť:

  • 00 DNÍ
  • 00 HOD
  • 00 MIN
  • 00 SEK
+
<>

COVER-MISIJNE-NMCHVALY-2017

Vedúci spoločenstva: Richard Medňanský – mednansky.richard@gmail.com

Kapela No eNeMy: Monika Marušicová – marusicova.monika@gmail.com